Kofu, Otsuki, Kawaguchiko, Gotemba, Shizuoka

Atami, Ito, Shimoda, Mishima, Shuzenji

The Tokaido, the Sanyo and the Kyushu Shinkansen (Bullet Train) train ride guide. Most popular train between Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Hakata and Kagoshima.

This Shinkansen ride guide gives you all information about the Shinkansen between Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Hakata, Kumamoto and Kagoshima in this post.
Kofu, Otsuki, Kawaguchiko, Gotemba, Shizuoka

Express train service to Fuji, Shizuoka and Kofu from Shizuoka. Limited Express Fujikawa

"Fujikawa" is operated between Shizuoka (=静岡) and Kofu (=甲府) via Minobu line (=身延線). If you go to Mt. Fuji (=富士山) fr...
Kofu, Otsuki, Kawaguchiko, Gotemba, Shizuoka

The Limited Express Azusa, Super Azusa, Kaiji, and Fuji Excursion (Fuji-Kaiyu) for Matsumoto, Kofu, Kawaguchiko, Shinano-Omachi and Hakuba from Shinjuku

This post explains you the Limited Express Azusa from Shinjuku to Matsumoto, Kaiji to Kofu and Fuji Excursion to Kawaguchiko. You may find lots of info and photo of the train interior.
Copied title and URL