Kikonai

Aomori, Shin-Aomori, Hirosaki

Direct access to Hokkaido from Tokyo, Hokkaido Shinkansen (bullet train)

Hokkaido Shinkansen will be opened on March 26, 2016 between Shin-Aomori and Shin-Hakodate-Hokuto. This will be the ...
Sponsored links
Copied title and URL